Žena (42) do ušiju zaIjubljena u najboljeg druga (20) svog sina: "Zbog njega sam se razveIa, svi nas 0suđuju, ali to ignorišemo, jedino me b0li što sin ne žeIi da me vidi.." (Foto)

Žena (42) do ušiju zaIjubljena u najboljeg druga (20) svog sina: “Zbog njega sam se razveIa, svi nas 0suđuju, ali to ignorišemo, jedino me b0li što sin ne žeIi da me vidi..” (Foto)

Kada su upitanju ovakve priče vjerujemo da ste i sami shvatili da ih u današnje vrijeme ima i previše, ali ova je na neki način posebno privukla paznju, jer ljudi ovu zenu nisu osudili jer je sa 22 godine mlađim dečkom, nego što je to bio najbolji drug njenog sina, dijete koje joj je dolazilo u kuću i sa kojim je krneula u 0dnose kada je on imao 18 godina. Ona kaze da njen sin nikada nije bio za to čak jedno vrijeme nije zeli oda je viđa. Ona je rekla da se razveIa zbog njega, jer su se upoznali kada je bila u braku, svijesni su 0sude ljudi ali oni to podnose i olako ignorišu, jer imaju jedno drugo..

Davn Northey  ima 42 godine, a jne izabrnaik 20, njegovo ime je sada isto javnosti poznato Takhari Aldridge.Oni su iz Šk0dske ali ova priča se raširila po cijeloj planeti, niko ne moze da vjeruje da se takvo nešto moze desiti jednoj majci..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *