Vozač audija ne odgovara za krivičn0 djeIo: 0va rupa u zak0nu ga izvlači, neće ležati za ub.istva – čeka ga 0va kazna (Foto)

Kada ej u pitanju ne.sreća koja se desila u Nisu imamo prilike d aispratimo putem društvenih mreza brojne grupe i komentare na ovu temu. Saznali smo odmah kako je u pitanju vozak audija koji je izgubio k0ntrolu nad autom i da mladić ima 19 godina, a poslije saznajemo da je on svojim potezom dvijep orodice zavi0 u vrn0, je rje jedna porodica ostala bez dječaka od 12 godina, čije je tijelo kako kaze Damir iz komiteta za saobraćajnu situacnost pronađeno zbog očevidaca koji su u š0ku. Okanović je istakao da tijelo dječaka sigurno ne bi tako brzo pronašli.

Druga s.tra.dala osoba je čovjek od 48 godina, on je bio otac troje djece, i sada saznajemo da ovaj zakon za saobraćajnu sigurnost ima toliko ru’pa, da on možda neće ni odgovarati za svoja djela. Naime, bilo gdje drugo u svijetu bi bio okri’vljen za dvostruko ub1stvo, ali u sr’biji prema tom zakonu ovo nije krivčno djelo, nego sa0braćajni pre.kršaj..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *