Vlada Srbije hitn0 se oglasila: 0vo su nove mjere za Srbiju, kao i nove odluke za škole

U ovim vremenima je sada posebno teško kada se mora odlučiti o ukidanju ili uvođenju novih mjera i tako sve te odluke građani ne gledaju sa simpatijama, dok se vlade u cijelom svijetu trude da što više obezbijede situaciju.

Uvođenje novih mjera nikome nije drago, a Vlada Srbije i Krizni štab su rekli da će do sada uvedene mjere i dalje ostati na snazi, što znači da ugostiteljski objekti rade i dalje samo do 20 h, a trgovine do 21 h.

Što se tiče nasstave, ona će se nastaviti 18. januara kao što je to predviđeno i izvoditi će se i dalje kao do sada, gdje će srednje škole da budu podijeljene po sedmicama, gdje će pola odjeljenja ići jednu sedmicu.

Što se tiče osnovne škole, onda će ti učenici ići u školu svaki dan, a sve ovo nam govori da su trenutne mjere samo produžene i još uvijek nije poznato do kada će biti tako.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *