Veoma važno: 0vo su 3 grupe ljudi po koje je k0rona fataIna - hitno provjerite da li ste među njima

Veoma važno: 0vo su 3 grupe ljudi po koje je k0rona fataIna – hitno provjerite da li ste među njima

Cijela situacija sa k0ronom se dodatno zakomplikovala pa je sve veći broj 0boljelih i na skorijoj press konferenciji za novinare je dr. Marija Zdravković rekla da postoje zapravo tri grupe ljudi koji imaju najviše šansi za razvoj teških kompikacija ukoliko budu dobili k0ronu.

Doktorica je rekla da je u najugroženij0j grupi osoba koja ima H1V i da su tu također transplat1rani pacijenti i d1jabetičari, pa je povodom toga otkrila:

“Osobe koje imaju h1v imaju značajno 0štećen imunitet i to je b0lest koja un1štava T linfocite i svi znamo da su oni bitni u b0rbi sa k0ronom”, bile su riječi doktorice.

Nakon toga je ona rekla da u drugu kategoriju spadaju transplat1rani pacijenit, koji primaju terapiju i koja isto tako utiče na T linfocite, dok je ona navela da povećan rizik imaju i dijabet1čari.

“Bilo kakav v1rus ili bakter1jska 1nfekcija dovodi do toga da se smanji imunitet na par mjeseci i tako bi bilo korisno da svi porade na svom imunitetu, tako su bitni svi vitamini koje unesemo zdravom ishranom”, dodala je doktorica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *