Velika oIuja ide prema nama: 0bjavIjeno up0zorenje, zatvaraju se škole, moIe se građani da ne izIaze iz kuće (Video)

Velika oIuja ide prema nama: 0bjavIjeno up0zorenje, zatvaraju se škole, moIe se građani da ne izIaze iz kuće (Video)

Velika Britanija i Njemačka su prije samo nekoliko dana morale da se suoče sa velikim oIujama koje su nanijele ogromne šte.te domaćinstvima na tim prostorima. Oluje Kijana i Sabina su prvenstveno zadesile Veliku Britaniju, a kako prenose mediji više od 20.000 kuća nije imalo struje zbog jačine oIuje.

Moramo da kažemo da su one poslije počeel da se kreću sa sjevera pa prema samom istoku EU, tako da je Bavarski dio Njemačke bio zahvaćen ovim oIujama, a prizore koje su objavili Njemački portali imate prilike da vidite ispod ovog teksta:

Kako saznajemo došlo je do molbe da graćani ne izlaze iz kuća, preko 50.000 domaćinstava ovdje je ostalo bez struje, a škole će prema našim nezvaničnim saznanjima na neko vrijeme biti zatvorene, zbog uslova koji vladaju u tom prostoru. Mnogi letovi su otkazani, ali pored toga, morali su da obustave kako pomorski tako i željeznički saobraćaj na ovim prostorima. Meteorolozii imaju vijesti koje nisu pozitivne, a tiču se ovih oIuja, prema njima one će tek da se razvijaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *