Već se zna koliko će dobiti zatv0ra: Aleksić će dobiti 0vu kaznu, niko ne m0že da vjeruje kad su čuli 0ve informacije (Foto)

Već se zna koliko će dobiti zatv0ra: Aleksić će dobiti 0vu kaznu, niko ne m0že da vjeruje kad su čuli 0ve informacije (Foto)

Mika Aleksić je smatran jednim od najcjenjenijih učitelja u grani glume, ali nakon što su se pojavile razne 0ptužbe na njegov račun, onda je sve bilo jasno šta se tu dešavalo. Niko nije imao pojma godinama šta se dešava i neke hrabre glumice su se javile i otkrile istinu.

Aleksić je u pritv0ru, a on nema ni advokata koji će njega braniti jer ga je njegov advokat prvobitni odbio radi suk0ba interesa nakon što je saznao da je jedna od onih koji su išli u njegovu školu kćerka od njegovog velikog prijatelja.

U nekim navodima se spominju djec’a od starosti 10 do 13 g0dina i advokat Perić smatra da ukoliko se to bude moglo dokazati da bi to moglo dovesti do d0životnog zatv0ra, a za sil0vanje punoljetnih osoba može dobiti do dvadeset godina zatv0ra. U svakom slučaju sada se istina polako saznaje i postoji veliki pritisak javnosti na cijeli ovaj slučaj i sigurno je da neće proći tako lako.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *