Važan simptom k0rone: 0vaj ukus u ustima može biti znak da ste zara'ženi (Foto)

Važan simptom k0rone: 0vaj ukus u ustima može biti znak da ste zara’ženi (Foto)

Moramo d akažemo kako smo primjetili da su ljudi ponovo zainteresovani za temu koja se pokrenula nametnuto od strane drugih zemalja početkom godine, a kao što vidite radi se o k0r0ni. Naime, o ovom visrusu su do sada pokrenuta i vođenja brojna istraživanja u raznim dijelovima svijeta, jer je zahvatio svaki dio planete.

Kad su simptomi imenovanog v1rusa u pitanju, poznato je svima da su otriveni, ali da su se vremenom javljali novi, kao što je slučaj sa ovim. Prvobitno se govorilo da su simptomi gubitak čula mirisa ili okusa, temperatura, nemoć i slične stvari, poslije su dodali dijareju kao jedan od simptoma, ali promjena ur’ina..

Sada su jedni stručnjaci istakli da im se javilo nekoliko pacijenata sa k0r0nom koji su imali do sada neotkrivei simptom, a to je osjećaj metala u ustima. Kažu da je ukus metala u ustima možda sada jedan od znakova da ste zara’ženi. Istraživanja su pokazala da neki ljudi nemaju nikakve simptome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *