V1rus sada k0si mIade živote, a jedna stvar je posebno zabrinjavajuća – sprema nam se najg0ri m0menat do sad: 0vako nešto niko nije 0čekivao

V1rus sada k0si mIade živote, a jedna stvar je posebno zabrinjavajuća – sprema nam se najg0ri m0menat do sad: 0vako nešto niko nije 0čekivao

Kako je na početku bilo predstavljeno i kako se pokazalo, v1rus je najviše nap.adao starije osobe, osobe koje su imale više od 60 godina su spadale u kritičnu grupu. Poslije nekoliko mjeseci, počeli su pričati kako je v1rus oslabio, a sada se oglasio i dr. K0n koji je rekao d aljudi žive u velikim zabIudama oko v1rusa.

Istakao je da je svjestan da ljudi sada u većini slučajeva dijele mišljenje da je ovaj v1rus Iažan i da se radi o običnoj gripi, ali to nije tako. Kako kaže on je počeo da k0si mlade živote, što nije ni malo naivno, pogledajte da je sada glavno ža.rište jedan od studentskih d0mova u Be0gradu.

Naime, v1rus je počeo da se širi još l0šijim putem, ljudi bez simpt0ma se javljaju u sve većim količinama, a kako kaže, uvjerili su se da mIadi sada imaju veći pr0blem.. Pozivamo vas na 0d0g0vrnost, jer kako kažu spremite se na najg0re, niko nije očekivao da će sada mladi biti najkr1tičnija skupina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *