Ugasite ga preko noći i računi za struju će vam biti manji: Najmanji od svih uređaja, a troši kao frižider

Ugasite ga preko noći i računi za struju će vam biti manji: Najmanji od svih uređaja, a troši kao frižider

Dosta slučajeva u zadnje vrijeme se pojavilo da se ljudi žale kako im dolaze preveliki računi za struju. Naravno, ima nekih potrošača koji prave veće račune za struju, a neki manje, dok ćemo vam mi danas otkriti nešto o štednji struje.

Ipak, kada je pitanje prave potrošnje, dosta ljudi pomisli na gašenje sijalica u prostorijama, ali morate da znate da sijalice prave najmanju potrošnju struje u kući. Ono što pravi veliku potrošnju struje, a što imaju u današnje vrijeme skoro sva domaćinstva je ruter za wi-fi.

Ukoliko vi imate ruter koji se ne može uključiti, onda možete nabaviti onaj koji se automatski gasi kada nije niko spojen na njega i takvi ruteri su praktični, te će vam praviti manji račun za struju.

Sam ruter koji bude uključen cijeli dan troši isto struje koliko bi frižider potrošio za jedan dan, a prije nego što budete nabavljali novi ruter, onda trebate pogledati njegove mogućnosti, te vidjeti da li se mogu ostvariti uštede na njemu ili svoj standardni ruter gasite iz struje preko noći.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *