Udarna vijest: Uvodi se iz0lacija za cijelu državu, sve se zatvara – hitna odIuka

Kada pogledmao trenutna situacija se bliki k0lapsu, da li se vi slažete? Naime, mnogi ljudi su prestali da vjeruju u v1rus kao v1rus i više vlasti ne mogu postići jednak efekat kao na samom početku od marta mejseca, kada su mogli uvesti određene mjere i kada su se ljudi b0jali i pridržavali istih.

Kod nas na baIkanu sumnjamo da će neke mjere biti poštovane, ljudi više mogu da poIude, kako to kažu svi na drutšvenim mrežama pa da dođe do pr0testa, kao š to je to bilo nedavno u Srbiji, a to niko ne želi. Ljudi na BaIkanu sve ovo sada vide kao jednu teoriju zavjere, dok ljudi van granica baIkana pokušavaju da smanje širenje v1rusa.

Njemačka je uvela lockdown, ograničila kretanje ljudi i rad određenih objakata, što je sasvim očekivano, a kako prenose mediji francuski predsjenik se oglasio i najavio isto, zavaranje cijele države osim onih koji moraju da idu na posao ili u kupovinu, a i za to će morati da posjeduju dokumente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *