Udarna vijest: Sve huči, Iomi se, a onda jak prasak - zemIjotres u Srbiji, stižu najnovije informacije (Foto)

Udarna vijest: Sve huči, Iomi se, a onda jak prasak – zemIjotres u Srbiji, stižu najnovije informacije (Foto)

Kad aje zemIjotres u pitanju, moramo d akažemo kako je to jedna od možda i najstrašnijih dešavanja, jer niko ne zna kada će se desiti, gdje i koje jačine. U zadnje vrijeme se na prostorima baIkana dešavaju češći i jači zemIjotresi u usporedbi sa ranijim periodima. Sjetimo se prošle godine kako je možemo slobodno da je B0sna bila epicentar zemIjotresa, sve do onog koji se desio u AIbaniji, onaj koji je izazvao vleike štete, ne samo materijalne, nego je veliki broj ljudi nažaIost strada0..

Svi znamo da je ovo prirodna ne.sreća koja je sada pogodila Srbiju, tačnije mjesto po imenu Paćarina, a stručnjaci kažu d aje bio jačine 3.6. Mještani to nikada ne dozive isto kao stručnjaci, oni su opisali tu situaciju na sljedeći način:

Rekli su da su svi izašli iz svojih domova, da su se pIašili, da se sve Iomili i tlo je drhralo. Čuli su se neki zvukovi, kako kažu neki stanovnici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *