U Zagrebu otkrivena najg0ra soba za zat0čeništvo djev0jaka: M0nstrum (59) zav0dio i mami0 mlade djev0jke, one padaIe na njegov šarm

Na svijetu zaista ima svega i svačega i ljudi koji imaju neke b0lesne p0trebe i želju za dokazivanjem, pa se tako nedavno desio u Zagrebu slučaj gdje je bio umiješan Britanac od 59 godina i koji je na kraju uhap’šen i 0suđen na samo dvijeg godine zatv0ra radi priv0đenja mladih djevojaka.

Te djevojke su većin0m bile od 18 do 23 g0dina i nikome nije jasno kako ih je ovaj Britanac uspio nagovoriti da p0đu sa njim, ali izgleda da je imao nekakav poseban šarm.

One su sve rekle da je sve bilo normalno, ali kada bi došle u njegov stan, onda bi se sve promijenilo i tada bi ih 0dve0 u s0bu gdje su bile sprave za mu’čenje i dodatno bi im prijetio da će da njih0ve dijel0ve t1jela šalje njihovih por0dicama ako ne budu radile sve što on kaže. Nakon što bi završi0 tu b0lest koju je radio, onda bi rekao da će objaviti snimak na interne’t ako budu prijav1le p0liciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *