Taksista spasi0 promrzIog djeda iz snijega i doveo ga u boInicu: 7 dana kasnije starac mu priredio najveći š0k u životu

Taksista koji ima 48 godina i koji se zove Majls Brevin i koji dolazi iz Ontarija je bio na svome poslu, te je prolazio jednom sporednom ulicom u centru grada, dok je tu ugledao jednog starijeg čovjeka kako besp0moćno leži u snijegu.

On je odmah stao i pomogao tom starijem čovjeku koji se našao u nevolji, dok on nije ni mogao da sluti da će mu upravo to promijeniti život. Tih nekoliko dana je padalo dosta snijeg u mjestu Hamilteon odakle dolazi ovaj taksita, te je on jedva čekao da završi svoj radni dan.

Rekao je kada je vidio djeda da on nije ni znao kako se zove i da je skoro izgubio orjentaciju, te da ga je odmah odveo u b0lnicu i da je polako dolazio sebi. On je njemu ostavio svoj broj telefona ukoliko mu šta bude trebalo i otišao je kući nakon toga.

Poslije sedam dana je dobio poziv od toga čovjeka koj ije rekao da mu se želi zahvaliti i rekao da dođe ispred te b0lnice gdje ga je ostavio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *