Suze same idu: “Smijali smo se, vozio je brz0, voIjela sam ga..” Severina raspIakala sve – umr0 je..

Svi mi znamo ko je 0liver Drag0jević, bio je jako cijenjen ,poštovan hrva’tski pjevač koji je svoju karijeru gradio dugo godina i koji nas je na žaIost napustio prije dvije godine. Jučer je tačno bilo dvije godine kako je napustio 0vaj svijet.

Da se prisjetimo njega, kao što su ga se mnogi prisjetili i jučer objavili njegovu sliku uz emotivne tekstove, ali onaj koji je objavila njegova kolegica Severina je privukao posebnu pažnju i o njemu su svi pisali. Ona je objavila i video snimak koji je također jako emotivan.

Moramo da istaknemo da s e0liver dvije g0dine b0rio sa ra.kom pIuća i na kraju je izgub1o b0rbu i prem.inuo u spIitskoj b0lnici. Svi će ga pamtiti po njegovim lijepim pjesmama. Pogledajte šta je to Severina istakla vezano za svog kolegu, koliko ga je voljela:

Na njenom profilu možete vidjeti i pomenuti video snimak koji je objavila, i koji je dostigao veliki broj pregleda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *