Stigle najnovije informacije o Nadi 0brić: “Tuga, na žaIost, istina je..”

Nada 0brić je pjevačica koja je svima zauzela jedan dio u srcu, imala je velike hitove i bila izuzetno dobra pjevačica, ali je kako smo imali prilike da ispratimo 90tih godina ve poalhko počela da se povlači sa scene, kako je to ona objasnila, ne moze da podnese kako njena muzika nije ‘u modi’ to jeste kako pada u drugi plan zbog moderne muzike, koja nju i nije oduševljavala.

Moramo da kazemo kako je Nad aprije godinu dana otkrila na pregledu da ima tum0r koji je u Beogradu sva puta 0perisala ali to nije puno pilo vode. Kada je njena kćerka vidjela da stvari nisu tako dobre i da se ona mora postarati o majci, odmah je prevezla u Beč gde joj je pIatila najboljeg specijalistu i 0peracija koja je jako komplikovana je omdha uspjela. Nada je rekla da je to velika tuga, nažaIost, ali istina je da ona voli svoju kćerku kao da nikog drugog nema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *