Šta se dešava tijeIu kada ga napadne kor0na virus? 0vo su simptomi koje morate znati, počinje kao prehlada, a onda slijedi h0ror

Šta se dešava tijeIu kada ga napadne kor0na virus? 0vo su simptomi koje morate znati, počinje kao prehlada, a onda slijedi h0ror

Od 7. januara se zna za pojavu ovog k0rona virusa koji je krenuo iz kineskog grada Wuhana, te se u ovome gradu i u cijeloj zemlji svaki dan povećava broj 0b0ljelih, dok stručnjaci sa svih strana pokušavaju upozoriti građane kako da se zaštite i kako da znaju da imaju taj v1rus.

Na samom početku djelovanja će v1rus da izgleda kao prehlada, a onda u sljedećoj fazi se prenosi sa č0vjeka na č0vjeka, da bi poslije toga izazvao velike k0mplikacije na mnogim 0rganima, a pogotovo resp1ratornim.

Još uvijek stručnjaci ne mogu da saznaju prave simptome ove b0lesti, ali su sigurni da sve počinje sa jednom manjom prehladom. Doktori su naveli da u rizične skupine ljudi spadaju oni koji imaju slabiji imunitet, a to znači stariji ljudi, djeca i osobe sa hroničnim b0lestima. Stručnjaci govore da je za sada smrtn0st od k0rona v1rusa 2%, a da je smrtn0st od SARSA bila oko 10% u svoje vrijeme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *