Sram0tna slika N0vaka i Jelene Đ0ković, pogIedajte šta je 0bjavIjeno: CijeIa nacija u š0ku, pa zašto 0vo rade..

Sram0tna slika N0vaka i Jelene Đ0ković, pogIedajte šta je 0bjavIjeno: CijeIa nacija u š0ku, pa zašto 0vo rade..

Svi znamo da su N0vak Đ0k0vić i njegova supruga JeIena Đ0ković u sam0iz0laciji jer su pozitivni na v1rus. Naime, vratiti ćemo se malo unazad i prisjetiti situacije kada je N0vak naišao na veliku i brojnu 0sudu sa svih strana, kad je izjavio da on ne podržava vak.cijanciju i da ne želi da iko iz njegove porodice primi vak.cinu.

On je sve to podkrijepio obrazloženjem d aoni ne znaju šta se nalazi u va.kcini, i da on ne želi da budu p0kusni kun1ći. Poslije ovog je krenula 0suda nar0da ali i ljudi na poziciji, jer svi znamo da njegova riječ ima težinu i može uticati na ljude.

Sada su na osnovu toga napravili sliku, koja je vjerujemo trebala nasmijati ljude, ali je izazvala kontra efekat. Ljudi su rekli da je sram0tno što su napravili to i objavili, pa se cijela nacija pita zašto su to uradili? Pogledajte fotog montažu koja je urađena na osnovu priče o vak.cinama i trenutnog stanja N0vaka i JeIene:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *