Spašavaj se ko može: Neviđena 0Iuja sp0jit će neb0 i zemIju, temperature i do -36, evo kad se očekuje (Foto)

Spašavaj se ko može: Neviđena 0Iuja sp0jit će neb0 i zemIju, temperature i do -36, evo kad se očekuje (Foto)

Kada su zime u pitanju, imamo prilike da vidimo da je došlo do klimatskih promijena koje niko ne moze osporiti, međutim ,jedno je sigurno, zime više nisu kao što su nekada bile. Moramo da kazemo kako je prije par godina došlo do izuzetno hladne zime koja j ena nekim dijelovima svijeta temperaturu spustila i do minus 40 stepeni, a odrazila se na cijeli svijet.

Sada su mediji iz Špa’nije imali jedno blaze up0zoreje za BaIkan i neke druge drzave. Naime, njih je prošle sedmcie pogodila oIuja koja je bila izuzetno jaka, temperature su naglo pale i sve jep0ledilo, sniejg je toliko brzo i jako padao da je kako kazu izgledalo kao da su se neb0 i zemlja u tim momentima spojili. Moramo da kazemo kako ovo sada počinje od Madrida kako ističu da se povlači prema BaIkanu, prvobitno će p0g0diti Srbiju ali sve zemlje će osjetiti neke direrktno neke indirektrno ovu oIuju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *