Sin novog predsjednika Amerike Crna 0vca porodice: Evo šta je uradio kada mu je bra prem1nu0, cijela Amerika ne m0že sebi d0ći (Foto)

Sin novog predsjednika Amerike Crna 0vca porodice: Evo šta je uradio kada mu je bra prem1nu0, cijela Amerika ne m0že sebi d0ći (Foto)

Džo Bajden je novi predsjednik Amerike i to je trenutno vrhunac političke karijere što se tiče Amerike, pa sa takvim uspjehom i negativne stvari dolaze. On se trenutno nalazi u žiži javnosti i istraživanjima o njeogom životu.

Mediji su došli do saznanja da je najslabija karika od Bajdena njegov sin Hanter koji bi mogao imati negativan uticaj na predsjednika, a Hanter je inače advokat kojem je 50 godina i on je poznat američkoj ajvnosti po svome burnom životu.

Zovu ga trenutno crn0m 0vcom porodice Bajden, a najveći š0k je bio kada se saznalo da je on bio u strastven0j vezi sa Hali Bajden, koja je ud0vica od njegovog preminul0g brata Boua koji je prem1nuo od b0lesti.

Godinu dana od kako je njegov brat preminu0 je on počeo biti u vezi sa njim, a Džo je to podržavao, te rekao da su oni uspjeli izgraditi svoje živote poslije tolike tuge, te da se zapravo raduju zbog njih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *