PreživjeIa je 9 dana pakIa u rukama m0nstruma: Djev0jčica koju je 0teo i zIostavljao “MaIčanski berberin” riješila da progovori – 0ve stvari niko nije znao

Ninoslav Jovanović koji je poznatiji kao “Malčanski berber1n” je dobio d0životnu r0biju, a djev0jčica koja je saznala za to je bila sretna što ni jedno dijete više neće biti p0vrijeđeno.

Djevojčica koju je 0teo jesada počela da piše jednu knjigu i za sada je ona i njena porodica dobro.

“Kćerka je krenula da piše svoje utiske i načine na koje bi se mogla jedna djev0jčica 0dbraniti i to je sve pisala iz svog iskustva u svrhu kako bi se djec’a znala 0dbraniti od nas1lnika. Ona ni nama nije otkrila šta to tačno piše u knjizi i ja to poštujem, to je njena stvar”, rekla je njena majka.

“Mi smo sretni jer neće više gledati tog čovjeka i bilo nam je užasn0 gledati ga u sudnici, te je bitnije što su sada svi bezbjedniji kada je ovakav č0vjek na r0biji. Nama je želja da je sada odvedemo malo na neko mjesto gdje će se osjećati sigurno i odmoriti od svega toga što se desilo”, dodala je njena majka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *