Premijerka zagrmiIa: 0ve mjere se uvode od sutra, nećemo više biti bIagi kao do sada.. (Foto)

Premijerka zagrmiIa: 0ve mjere se uvode od sutra, nećemo više biti bIagi kao do sada.. (Foto)

Krizni štab svake države ima zasjedanja, a sada su iz Srb1je najavili d aće sutra biti jedno van.redno zadjedanje zbog situacije koja se dešava. Oni moraju da budu 0prezni  ida razmotre sve kako bi ponovo mogli uvesti odgovarajuće mjere, i spriječiti širenje v1rusa.

Naime, svi imamo prilike da vidimo kako je stanje u N0v0m Pazaru, kao i u Kragujevcu, tamo je već uvedeno ponovo van.redno stanje, ali pored toga, veliki broj svakodnevno novo za.raženih se javlja i  u Be0gradu, zbog čega žele da razmotre mjere koje će se tu uvesti.

Kako je premijerka rekla, u ovim mjestam je ponovo ograničer rad kafića, ponovo su 0BAVEZNE maske i rastojanje, nije preporučeno, nego kako ističe obavezno. Onda je rekla da će sve te mjere najvjerovatnije biti uvedene u Be0grad, ali da će sutra nakon sjednice biti sve informacije dostupne javnosti. Ljudi su se p0bunili, ali ona je rekla da na lijep način nisu ništa mogli postići, pa su morali na ovaj način.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *