Policajac upu.cao autističnu devojčicu (13) u sred bijela dana: “Osjećao sam se ugr0ženo…” (Foto)

Svakakve stvari se dešavaju tako d anas poslije k0r0ne više ništa u potpunosti ne može iznenaditi. Naime, kako smo imali prilike da pratimo dešavanja u toku k0r0ne, p0licija je djelimično obavljala svoj posao, šta to znači? Ne možemo nikada generalno pisati o nekim državnim službenicima, jer postoje p0licajci koj isve daju da savjesno obave svoj posao  isačuvaju građane, dok naravno da postoje oni koji gledaju samo kako da uzmu m1to i kako da budu strah i trepet narodu.

Mi smo odgojeni sa pogrešnim uvjerenjem, roditelji su nas pIašili sa policijom, i sada ih se pIašimo, umjesto da im vjerujemo i da oni budu ti koji trebaju pokazati da im trebamo vjerovati, da nas štite. Ovdje donosimo priču iz M0skve.

Komšije su nazvale poIiciju da dođu kada su vidjeli djevojčicu koja kao što vidit eu naslovu ima 13 godina i koja leži upu’cana u nogu, a kraj nje muškarac. Naknadno se ustanovilo d aje taj muškarac p0licajac, da djevojica ima auti’zam i da se on osjećao ugr0ženo jer ga je navodno napaIa pa je pu’cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *