Odjekuju ekspI0zije, crni dim se nadvio nad gradom, ljudi u pa.nici: Sada je poznato šta se dešava, ispIivao snimak (Video)

Imali smo prilike da vidimo kako je ova godina počela, svakodnevno imamo priliku da vidimo kako se stvari nastavljaju i kako uvijek ima g0re od g0reg. Svi znamo da je početkom godine krenuo da se širi k0r0na v1rus koji je i danas dan prisutan i koji ljudima zadaje velike gIav0b0lje. Mnogo ljudi je ostalo bez posla, a nakon v1rusa je došlo i do p0pIava, zemIjotresa i ostalih nep0g0da.

Mediji su nedanov prenijeli kako je u Grčk0j na otoku po imenu PaIapagos izbi0 p0žar koj ije poslije stavljen pod kontrolu, a uzrok je ljudski nemar, prenose oni. Sada se desilo nešto još g0re od toga, kao što smo na početku istakli, uvijek ima g0re od g0reg.

Danas prenosimo i0še vijesti koje dolaze sa GvatamaIe. Kako mediji pišu , tako je proradio vuIkan koji se nalazi smaon ekoliko kilometara od glavnog grada što je Ijude dovelo do velike pa.nike. Postoje i video snimci koji su zabilježeni, pogledajte:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *