Novi zemIjotres p0cijepa0 0vaj BaIkanski grad večeras: Imamo posljednje informacije, opet paka0 na cestama - trag.ičan prizor (Foto)

Novi zemIjotres p0cijepa0 0vaj BaIkanski grad večeras: Imamo posljednje informacije, opet paka0 na cestama – trag.ičan prizor (Foto)

Kako imamo prilike da pratimo vijesti iz 2021ve godine, nisu ništa bolje od 2020te ,iako je u ponoćć ,kada je nova godina trabala da nastupi bilo mnogo molitva širom svijeta, mnogo molitva da 2021va bude bolja od prošle.

Kao što smo imali prilike da pratimo pred istek stare 2020te godine desio se veliki zemIjotres u Perinji koji je ostavio velike tragove na život ljudi u tom mjestu. Naime, pet ljudi je sm.rtno stra’dalo, dvije maloljetne osobe i tri punoljetne, a p0moć onima koji su ostali bez krova nad glavom se pruza i danas dan.

Moramo da istaknemo kako je sada osvanula vijest da je poslije tog zemIjotresa bilo mnogo malih, ali se sada u Ssisku desio ponovo jači zemIjotres koji je tresao, a ljudi u stra’hu napuštali svoje domove, samo sa jednom molitvom, da svi ostanu ćivi i zdravi. Moramo da kazemo kako je ovo sve p0treslo ljude širom svijeta koji su poslali huma’nitarnu pomoć za ovo mjesto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *