Novi uslovi za penziju: Od idućeg mjeseca sve se mijenja, penzioneri pIaču - 0vo nije humano

Novi uslovi za penziju: Od idućeg mjeseca sve se mijenja, penzioneri pIaču – 0vo nije humano

Zavod za penziono i zdravstveno osiguranje su saopštili da je donijeta odluka koja će stupiti na snagu sa prvim danom Nove godine, dok ona veza uslove za odlazak u penziju na osnovu godina staža.

Tako se zapravo starosna granica kod žena produžava za dva mjeseca, pa će one morati u penziju sa 63 godine i dva mjeseca života, dok bi ova godina trebala ostati na snazi sve do 2032. godine kada bi trebalo doći do izjednačavanje dužine radnog staža i za muškarce i žene.

Tako bi htjeli da starosna dob bude 65 godina uz minimalno 15 godina radnog staža, a što se tiče muškaraca, kod njih se ništa neće promijeniti pa će starosna dob ostati 65 godina.

Uslovi za prijevremenu penziu su ostali isti i tako žene tu trebaju ispuniti 58 godina i četiri mjeseca, a minimalni radni staž od 39 godina i 4 mjeseca koji je osiguran, a što se tiče muškaraca onda je kod njih 59 godina života i 40 godina radnog osiguranog staža.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *