Nismo 0voga bili ni svjesni: Da li kućni ljubimci mogu da nam prenesu k0ronu: Evo šta doktor kaže o tome, kako da to spriječimo

Nismo 0voga bili ni svjesni: Da li kućni ljubimci mogu da nam prenesu k0ronu: Evo šta doktor kaže o tome, kako da to spriječimo

Z00onoze su 0boljenja životinja čiji se uzročnici u prirodnim uslovima mogu prenijeti na čovjeka, a genetska karta od čovjeka je takva da ona u većini slučajeva neće dozvoliti da b0lest prelazi sa životinja na ljude, ali se u nekim slučajevima može to desiti.

U zadnje vrijeme se dosta spekuliše o tome oko toga da li mogu ljubimci da nam prenesu k0vid, pa to zaista muči vlasnike ljubimaca, dok je profesor Krnjaić naslasio da životinje mogu biti zar’ažene i da postoji par dokumentovanih slučajeva o tome, gdje je on rekao:

“Bila je neka već 1nfekcija u zoološkom vrtu u Njujorku gdje su tigrovi i lavovi 0boljeli, ali su se svi brzo oporavili i dodao je da postoji jedan slučaj koji je zabilježen kao prenos sa domaćih živ0tinja na č0vjeka.

“Kor0ona je velika grupa srodnih v1rusa, te sve životinje imaju određene infekc1je, jednu ili dvije b0lesti i kod živine se javlja infekt1vni br0nhitis, a postoji k0rona kod pasa i mačaka”, rekao je profesor Krnjaić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *