Naš čuveni epidemioIog 0tkrio kako možemo znati da li smo zara.ženi: Test od dva dana je totalna gIupost, ev0 sta trebate uraditi

Naš čuveni epidemioIog 0tkrio kako možemo znati da li smo zara.ženi: Test od dva dana je totalna gIupost, ev0 sta trebate uraditi

Pa.nika je među ljudima sve veća i veća, jer kako su istakli v1rus je još uvijek tu, ali sada ga je teže pratiti, jer nikada niko ne zna da li ima v1rus ili ne. Svaka deseta osoba, kako su istakli stučnjaci ima simpt0me, dok ostali imaju v1rus ali nemaju simpt0me.

Poslije ove informacije, ljudi su počeli da se javljaju i pišu na svim mrežama, kako oni mogu znati da li ga imaju ili ne? Na ovo pitanje ćete sebi odgovoriti sami, a savjet daje naš poznati epidemioIog AIan Medić, koji smatra da rađenje testa na dva dana nema svrhu, da je to totalna gIupost.

On misli da svi ljudi trebaju jačati svoj imuni sistem i čuvati se, a ako čuju da je neko njima blizak p0zitivan, onda se trebaju zatvoriti i iz0lovati, a potom svakodnevno pratiti svoju temperaturu i tijelo. On je rekao da se javite nadležnim da ste u iz0laciji i da ste bili u kontaktu kako bi s eogradili od mogućih ka.zni. Potom nakon 7 do 10 dana uradite test, ako ne budete imali simptome, ali ako se ranije jave uradite odmah. Test nema svrhe da se radi odmah po saznanju da ste imali kontakt, jer može pokazati Iažno neg. nalaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *