N0vinarka p0Iudila na dijasp0ru: Kad je bilo b0mbard0vanje, niko nije htio da slavi Vaskrs u Srbiji - baš ste nam još vi falili

N0vinarka p0Iudila na dijasp0ru: Kad je bilo b0mbard0vanje, niko nije htio da slavi Vaskrs u Srbiji – baš ste nam još vi falili

Kao što imamo prilike da vidimo na cestama i putevima je sve više i više stranih registracija, što je počelo da neke ljude 0pasno Ijuti, jer se pitaju, šta traže u zemljama koje su na crnim listama svih drugih zemalja? Da li žele da ugr0ze još više situaciju.

Sada se oglasila jedna novinarka iz Srbije koja je bila jasna i glasna, istakla je da ne može vjerovati kako ljudi nemaju ni malo savjesti, kako je Srbiju zahvatio treći talas k0r0ne  a oni nesmetano dolaze da p0g0ršaju situaciju. Njeno ime je svima poznat, ona je o Jelica Greganović.

Moramo da kažemo kako su stranci to jeste dijaspora čuli kako bi moglo doći do uvođenja određenih mjera u svim dijelivima baIkana, kao što je obavezan test na k0r0nu ili iz0lacija, pa su krenuli prije kako bi sve to izbjegli. Na granicama čekaju i po 15 sati da dođu na red. Ona kaže da kad su bile g0re situacije niko nije želio Vaskr da slavi u Srbiji, pa se pita šta će im sada?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *