Misteri0zne k0verte strad.aIima u zemIj0tresu: "Dobar dan, 0vo je za vas.." - 46 porodica u š0ku, kad su vidjeli o kojem iznosu je riječ, ljude strefi0 fras (Foto)

Misteri0zne k0verte strad.aIima u zemIj0tresu: “Dobar dan, 0vo je za vas..” – 46 porodica u š0ku, kad su vidjeli o kojem iznosu je riječ, ljude strefi0 fras (Foto)

Kako imamo prilike d apratimo pokazalo se da su nekada one l0še stavri i dobre, sada smo imali prilike da vidimo koliko je ljudi imalo zelju i potrebu da p0mogne narodu u Petrinji i okolnim mjestima zbog zemIj0tresa koi je un1štio brojne domove, ljudi su ostali bez kr0va nad glaom, a neki nazaIost i bez najmilijih. Pet ljudi je sm.rtno st.ra.dalo u ovomsvemu, tri punoljetne i dvije maloljetne osobe.

Kao što u samom naslovu piše, sadfa se desilo nešto jako čudno u selu po imenu Strašnik. Kako su stručnjaci prenosili ovdje je bio i epicentar svega, a 4 čovjeka su dolazila od vrata do vrata kucala uz priču “Dobar dn, žurimo, ovo je za vas.. Imate li djece d aim damo neke slatkiše..” Poslije se saznalo da su obradovali više od 46 porodica sa po pet hiljada kuna. Svi  se pitaju ko su ovi ljudi, ali izgleda da se još nije saznalo. Porodice su prosto u š0ku nakon ovoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *