Ministarka hitn0 reagovala: Darija Kisić odgovorila - Evo da li će roditelji m0rati da vakcinišu djecu protiv k0rone

Ministarka hitn0 reagovala: Darija Kisić odgovorila – Evo da li će roditelji m0rati da vakcinišu djecu protiv k0rone

Ministarka za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Vlade Srbije, Darija Kisić Tepavčević je izjavila da će vakcinacija za k0ronu biti na principu dobrovoljne baze i rekla je da roditelji će imati izbor da li žele vakcinisati djecu

“Centri za socijalni rad neće 0duzimati pravo roditeljima kada budu sprječavali vakcinciju protiv k0rone i to je vrlo jednostavno. Sve vijesti koje drugačije kažu samo prave uznemiren0st kod građana i to su netačne informacije, nego je samo ovo prava istina.”, bile su njene riječi.

Također je najavila nacrt zakona o socijalnoj karti koji će biti u sljedećih 15 dana dostavljen Vladi Srbije na razmatranje i na utvrđivanje oko toga prijedloga, a sa utvrđivanjem toga zakona će biti objedinjeni podaci što se tiču ekonomskih i socijalnih statusa postojećih korisnika socijalnih službi.

“Te socijalne karte će da omoguće građanima koji su u najtežem ekonomskom položaju da budu vidljivi u sistemu i da na takav način blagovremeno i efektivno ostvare pravo na podršku koja im bude potrebna”, dodala je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *