Milica Pavlović u suzama, umr0 Sale P0pović: Estrada se 0prašta od njega, novi udarac za scenu (Foto)

Kada je k0r0na u pitanju, imamo prilike da je ispratimo i ona traje već godinu dana, i za to vrijeme je odnije veliki broj života, ali pored k0r0ne, ljudi su um1rali i od raznih drugih b0lesti. Bolnice su se toliko fokusirale na k0r0nu, da su oni koji su b0lovali od drugih b0Iesti um1rali zbog l0še usluge.

Moramo da kažemo kako su se sada oglasile brojne kolege zbog sm’rti muzičara kao što u samom naslovu vidite u pitanju je čovjek po imenu Sele Popović, a on je u zadnje vrijeme bubnjar Milice Pavlović ,koja se oglasila i napisala emotivne riječi.

On je imao posljedice tum0ra na m0zgu i ljekari su to upisali kao glavni uzrok. Moramo da primjetimo d aje ovo jako tšeka odina za cijelu estradu, jer su velika imena napustila ovaj svijet, kao što je B0ra i Džej.. Legende odlaze, pogledajte i kako su se to kolege oprostile od Saleta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *