Mer.kel prel0mila, kraj za BaIkance: Uvodi rig0r0zne mjere od kojih vam neće biti dobro.. (Foto)

Mer.kel prel0mila, kraj za BaIkance: Uvodi rig0r0zne mjere od kojih vam neće biti dobro.. (Foto)

Kada je u pitanju Njemačka, svi smo imali prilike zadnjih nekoliko godina da pratimo selidbu sa BaIkana u Njemačku ili neke druge drzave eu, ali najviše Njemačku. Ona je bila ekonomska sigurnost za njih, ali sada kako se oglasila AngeIa Mer’kel ,kod njih je došlo do slabljenja ek0nomije, krize i zatvaranja brojnih što velikih obrta i firmi, što malih poduzetničkih firmica.

Ona je istakla da ne moze više da produzava vize i da pravi nove za ljude sa BaIkana da bi oni radili, jer su ugr0zeni financijski svi stanovnici ove drzave. Ona je uvela kao što znamo u saradnji sa ostalim nadleznim organima određene mjere a kako kaze do ukidanja neće doći nikako ,čak se do aprila mjeseca mogu samo p0g0ršati mjese. Jučer je u Njema’čkoj prem1nulo oko 900 ljudi, a novo 0b0ljelih je bilo oko 13. 000 što su velike cifre, složit ćete se. Sm’rtnost im je krenula da raste što najviše pIaši kako nju tako i stanovništvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *