Medicinska sestra ugušiIa dva k0vid pacijenta kad je pronašla 0vo u njihovim novčanicima: Nije ni znala ko je gledao cijelo vrijeme

Iz jedne bolnice u Gvatemali su došle vijesti koje su zaista nešto što ne viđamo svaki dan, a radi se o tome da je medicinska sestra Nena de Marija Erera počinila zl0čin dok je radila u crven0j zoni k0vid odjeljenja i sada je 0ptužena za dvostruko ubistv0 pacijenata o kojima je ona trebala voditi brigu.

Ova medicinska sestra je imala funkciju glavne sestre, te je bila zadužena da vodi računa o b0lesnicima i o njihovoj imovini i garderobi koji su oni imali sa sobom kada su primljeni u bolnicu.

Ona je tako mogla da primjeti kod dva b0lesnika koji su bili u teškom stanju da u njihovim novčanicima stoji jedna zaista dobra suma novca. Tako je ona smatrala da se ti pacijenti neće izvu’ći i da neće prež1vjeti pa je uzela n0vac jer je njenna porodica imala teških finansijskih problema.

Tako poslije te krađe nije mogla da dopusti slučaj da se 0p0rave, ali ipak nije računala na trećeg pac1jenta koji je bio u b0lnici i koji je bio svjestan svega toga što je uradila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *