Kamere sve otkrile: Snimali šta kuharice rade u školskoj kuhinji i ostaIi bez riječi- 0vo baš niko nije 0čekivao, zar 0vo negdje postoji (VIDEO/FOTO)

Kamere sve otkrile: Snimali šta kuharice rade u školskoj kuhinji i ostaIi bez riječi- 0vo baš niko nije 0čekivao, zar 0vo negdje postoji (VIDEO/FOTO)

Priča koju ćemo danas podijeliti sa vama se zapravo ne viđa svaki dan, te pogotovo nema šanse da mi to vidimo u balkanskim dijelovima pa čak ni u sljedećih 10 godina, nego se sve ovo dešava u Japanu, gdje je očigledno da imaju drugačiji pristup prema djeci.

Tamo se vidi da nije isti pristup prema djeci, te pogotovo kada je pitanje važnih stvari kao što je to škola i svemu onome što se uči u školi, pa je u Japanu veoma bitno da se djeca prije svega nauče poštovanju.

Od samog početka života se u Japanu djeca uče da ima poštovanja prema starijima, prijateljima, profesorima i svim drugim ljudima, a isto tako i prema hrani, pa se sve to koristi u japanskom sistemu obrazovanja koji je jedinstven u cijelom svijetu.

Situacija je zapravo takva da poslije užine, nakon što djeca završe sa svojim obrocima, oni se zahvaljuju kuharicama i svim ljudima koji su im spremili tu hranu, pa je sve to jedan očigledan primjer kako se može naučiti poštovanju i drugim vrijednostima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *