K0r0na je mala beba za BaIkan: Baba Vanga donijela strašnu pr0gnozu za 2021. godinu - imamo još 27 dana..

K0r0na je mala beba za BaIkan: Baba Vanga donijela strašnu pr0gnozu za 2021. godinu – imamo još 27 dana..

Baba Vanga je zasigurno najbolja kada su pr0ročanstva  i njihovo ostvarivanje u pitanju. O njoj ljudi imaju podijeljeno mišljenje, neki smatraju da je ona uspjela da upozori ljude na neka dešavanja, ali da je ljudi nisu shvatali ozbiljno i nisu reagovali na vrijeme, dok sa druge strane neki misle da je ona sve izmislila i ne vjeruju u to.

Naime, ona je rekla mnoge stvari koje su se ostvarile, a jedna od njih je i ta da će 2020 godina biti obilježena po virusu, a kao što vidimo i jeste, rekla je da će virus trajati 2 godine. Moramo da kažemo da je za 2021 godinu rekla da će doći do veliki seljenja sa jednog kraja svijeta na drugi.

Pored toga rekla je da će 2043 godine zemljom vladati musIimani, a tri godine nakon toga će svi ljudi pričati i vjerovati da će svi živjeti preko 100 godina. Da li vi vjerujete u ovo ili ne? Koja su vaša razmišljanja povodom proročanstva?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *