Jak zemIj0tres ponovo udari0: Ima mr.tvih, a na stotine je p0vrijeđenih (Foto)

Jak zemIj0tres ponovo udari0: Ima mr.tvih, a na stotine je p0vrijeđenih (Foto)

Prošla godina je bila sva u jeku nekih čudnih dešavanja i jako 0pasnih moramo da kazemo. Kada je došao januar ove godine, svi su se prisjetili prvih zemIjotresa u toj 2020toj godini koji su se baš u januaru desili u AIbaniji kada je prouzrokovna velika šte’ta kako materijalna tako i po živote ljudi. Moramo da kazemo da je tako počela 2020ta i da se u toku cijele godine zemIja tresIa.

Posliej su zemIjotresi p0g0dili Zagreb, pa Sisak, pa Petinju ponajviše jačinom 6.3 stepena po rihteru, gdje su živ0t izgub.ile tri punoljetne i dvije maloljetne osobe, a dom su mnogi izgubli. Danas preosimo da se na jendom ostrvu u Ind0neziji po imenu Sulavesi deio jednako ja’k zemIj0tres o kome pišu svi, jačine 6.3 stepeni po rihteru. Istakli su da se osjetio 10 kilometara ispdo zemljine površine, a sada prenose da je mnogo ljudi p0vr1jeđeno. Moramo da se molimo da se tlo smiri u svakom lučaju, istakli su ljudi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *