Isplivali detalji: Poznato šta će se desiti sa Turčinom koji je izazvao nesreću u kojoj je stradao Šaban Šaulić

Isplivali detalji: Poznato šta će se desiti sa Turčinom koji je izazvao nesreću u kojoj je stradao Šaban Šaulić

Sedamnaestog ebruara 2018 godine je Šaban Šaulić pri povratku u Srbiju sa nastupa iz Njamčke izgub.io život zajedno sa svojim prijateljem i kolegom Mirsadom Kerićem. Svima je poznato da je po.ginuo u nes.reći na auto putu koju je prouzrokovao turčin po imenu Levent Alsin.

Kako saznajemo, zvanično je određen datum kada će otpočeti suđenje navedenom i imenovanom turčinu Alsinu Leventu za djelo koje je počinio. Podsjetimo se kada je prou.zrokovao ne.sreću Levent nije imao vozačke dozvole a pored toga je bio u pi.janom stanju.

Kako prenose, on će se  27.3.2020 godine pojaviti pred okružnim sudom koji se nalazi u Guterslohu, a od strane Njemačkih medija je izjavljeno da će biti potrebe za pojačanom bezbijednosti, zbog zainteresovanosti za ovo suđenje.

Šaban, kralj narodne muzike je imao veoma velik broj ljudi koji ga vole, pa se svi pla.še da neće doći do nepoželjnih situacija, zbog toga će biti potrebno da se proces suđeja odvija pod većom sigurnosti i bezbijednosti tog dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *