Isplivale slike MiIene sa Mik0m: Advokat poručio “Da je zI0stavIja0 0vdje, ne bi se smijala, očigledno je uživaIa u svemu tome..”- strašn0, sve je objavljeno javno (Foto)

Kako imamo prilike da pratimo dešavanja između MiIene i Mike, sve je nape’tije i nape’tije, jer su se sada neke druge stvari počele uzimati kao potencijalni dokazi. MiIena i njene kolegice koje su dozivjele isto od Mike su dale svoju izjavu u p0liciji, ali pored te izjave nemaju ni jedan materijalni d0kaz da bi to potrijepile. Ove izjave se ne umanjuju kao dokaz, napominjemo.

Sada je jasno i glasno rekao advokar od Mike kako je došao do slike koja je jako stara, na kojoj se nalaze njih dvoje sa ostalim učenicima, i na kojoj se jasno vidi da se MiIena smije od sveg srca, pa zar se tako smije neko ko je tužan, ili pak na bilo koji način ili po bilo kojoj osnovi zI0sta’vljan? Pitao je advokat. Da  li ce ovo sud uvaziti kao dokaz ili neće, još uvijek ne znamo. Jedno je sigurno odbrana daje sve od sebe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *