Iskrena isp0vijest mIade žene iz Bihaća (32): "Kad je moj muž postao nasiIan, u svekru sam pr0našla sigurnu Iuku, znao je kako da me tješi, sa njim sam se.."

Iskrena isp0vijest mIade žene iz Bihaća (32): “Kad je moj muž postao nasiIan, u svekru sam pr0našla sigurnu Iuku, znao je kako da me tješi, sa njim sam se..”

Da se snaha može zaljubiti u svekra dokaz je ova priča, da mužkarac sam od sebe može otjerati ženu isto je istina. Jedna žena iako živi u Bihaću, manjem mjestu gdje svako svakog zna je donijela odluku da napiše iskrenu ispovijest o svom odnosu sa svekrom:

Ja mogu da kažem da se ničega ne stidim, nisam ja kriva što je moj suprug postao nasi.Inik i što sam morala tog dana kada me pre.tu.kao otići kod svekra. On je živio sam u kućici do naše, volio me jako, željela sam tog dana da podijelim tugu s njim, ali onda je sve to prešlo u naviku.

Muž je bio sve g0ri a ja i svekar sve prisniji, on me tješio, znao je kako sa mnom, milovao me i sa njim sam se počela zabavljati tajno. Poslije smo sve rekli mužu, nije mogao da dođe sebi. Niko mu nije kriv, sam je uništ.io porodicu i sve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *