Hitn0 up0zorenje: Nikako ne kupujte 0vu ribu – Jeftina je i svi je uzimaju, a ona šteti zdravIju

Dosta namirnica koje u današnje vrijeme koristimo su genetski m0difikovane i dokazano je da to nije nikako d0bro za naš 0rganizam i građani na našim prostorima nemaju toliko novca da kupuju najskuplju hranu, ali s time treba biti oprezan i voditi računa.

Sigurno i sami možete da primijetite u prodavnicama kada kupujte neko voće ili povrće koje jednostavno izgleda kao da nije prirodno, a jedna od namirnica koja je u zadnje vrijeme posebno moderna za vegetarijance je soja koja je u dosta slučajeva genetski m0difikovana.

Kako biste vi bili sigurni da je ta namirnia prirodna, onda kupujte određene namirnice kao voće i povrće kada im je sezona i isto tako treba paziti sa živ0tinjama kojima daju razne h0rmone

Danas ćemo pričati o ribi koji su ste možda nekoliko puta kupili jer je jeftina i pristupačna za sve, a radi se o Pangasiusu koja se prodaje u čitavoj evropi. Ona se l0vi u rijeci Mekong koja je njeno prirodno stanište, a ta rijeka je jako zagađena, dok pored toga i toj ribi ubr1zgavaju razne h0rmone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *