Hitn0 se oglasili o predsjednikovom stanju: Francuska na nogama - "Da li je moguće, a tako mIad.."

Hitn0 se oglasili o predsjednikovom stanju: Francuska na nogama – “Da li je moguće, a tako mIad..”

Kada je k0r0na u pitanju, vidimo da ona ne bira slojeve u društvu, da njoj nije bitno jesi trgovac, predsjednik, najmoćniji ili najslabiji, ona zahvata one koji su zdravstveno ugr0ženi, a ko su to zdravstvebo ugr0ženi se više tačno ne može reći.

Ispočetka su to bili stariji od 65 godina, sada kada je virus mut1rao vidimo da to nije pravilo, d amlađi ljudi um1ru od k0r0ne ,što je ispočetka također bilo navedeno kao nemoguće. Predsjenik Francuske je na b0lničkom liječenu i sada se odlasio, cijela Francuska je na nogama, ne vjeruju šta mu se dešava, a tako je mlad..

Moramo da kažemo da je on rekao kako će svaki dan izbacivati klip od 3 minute i govori kako je. Ne želi da ostavu i prostora za lažne priče i manipulaciju. Sada je rekao da ima otežano disanje i jak kašalj, ali da se osjeća bolje nego predhodnih dana. Ljudima je žao i čekaju njegov oporavak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *