Dragana Mirk0vić završila u invaIidskim kolicima – pjevačicu je 0vo snašlo: Trag.edija koja Iomi i najhIadnija srca (Foto)

Dragana Mirk0vić završila u invaIidskim kolicima – pjevačicu je 0vo snašlo: Trag.edija koja Iomi i najhIadnija srca (Foto)

Dragana Mirković je svima poznata pjevačica, ona je neko ko je gudo godina na estradnom nebu, ali je kao što po samom naslovu vidit euspjela da neke stvari sačuva od javnosti. Malo ko zna šta se deavalo u neno životu prije nego je stala na binu i postaa popularna. Kada neko postanep opularan, jasno mu je d aje svoj život izložio kao na tacni i mediji sve lako saznaju. Svi se trude pa tako i Dragana d azadrži svoju privatnost ali to malo teže ide.

Ona je sada po prvi put rekla kako je kao mala imala iščs’šrnjr kuk0va, što je jako k0mplikovano, svi su mislili da će ona na kraju biti dijete koje ne može ništa samo, da će biti u k0licima, ali nije. uspijeli su uz pomoć najboljih Ijekara da saniraju sve to i uz pomoć strpljenja njene porodice ona je normalno prohodala. Ova tra’gedija je mnoge rrasplakala, kako kazu i najhIadnija srca dirne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *