Dodik: “Zapadne vakcine protiv k0r0ne, izazivaju nepl0dn0st - samo je Rusk0 dobro.."

Dodik: “Zapadne vakcine protiv k0r0ne, izazivaju nepl0dn0st – samo je Rusk0 dobro..”

Da su tema broj jedan kako na BaIkanu tako i u cijelim svijetu vakcine koje se uveliko kupuju i primaju, jesu. Moramo da istaknemo kako je D0dik kao što svi znamo bio 16 dana u UKC Banja Luka zbog 0b0ljenja od k0r0ne, a kako su prenosili mediji bio je u jako tešk0m stanju, međutim sada je izašao i uspješno je izIiječen. Kako i ne bi, on je dobio od Vučića specijalni tim ljekara koji su došli da se na najbolji mogući način brinu o njemu.

Mnogi su istakli da je on sIagao ili vam ga Iazirao da ima k0r0nu kako bi izbjegao pitanja oko uradene ik0ne, a sada kada je izašao iz b0lnice odmah je na’pao novinare b0šnjake koji su kako je rekao previše napumpali priču oko ikone. Onda je rekao svoje mišljenje o vakcini, smatra da su Rusk’ke najbolje i jedino bi njihovu primio, a za ove kaze da izazivaju nep.Iosnodst. Kada su ga pitali odakle mu ove informacije ,odgovor nije dao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *