Dječak ub.io I0pova koji je htio da opIjačka njegovu baku: Priča koja je obišla cijeli svijet - š0kantni detalji Iede kr.v u žiIama (Foto)

Dječak ub.io I0pova koji je htio da opIjačka njegovu baku: Priča koja je obišla cijeli svijet – š0kantni detalji Iede kr.v u žiIama (Foto)

Kada ej u pitanju ovo djelo dječaka, tačnije mladića od 20 godina, moramo da kazemo kako je ova priča i njegovo djelo obišlo cijeli svijet, a š0kantni detalji su sIedili kr’v u ziIama brojnim građanima. Kao što u naslovu vidite  radi se o jednoj pr0vbali dva zamaskirana na0ružana muškarca koji su uspjeli prvobitno da ra’ne baku kak one bi mogla da ih ometa u svemu tome, ali nisu ni slutili da će seniotkud pojaviti njen unuk koji je spasio.

On je ra’nio jednogod pIjačkaša a drugi je pobjegao, međutim, kada je doveden prvi u b0lnicu sve je priznao prije nego je um’ro nazaost, dječlak nije imao te namjere, ali nije osuđen jer je to u samoodbrani. Baka je p0vrijeđena ali joj ta p0vreda ne uzgr0zava zivot ni u kojem slučaju. Kako kazu drugi pIjačkaš je jako brzo pronađen prema informacijama ovog što je p0dIegao. Istinita priča koja je mnoge dirnula, kako prenose mediji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *