Danima gledao beskućnicu u drug0m stanju kako moIi za pomoć i kako je svi zaobilaze, a onda je napravio neviđen gest (Video)

Stari ljudi su nas učili sa mnogo mudrosti, te su neki naučeni da podijele ono što imaju sa nekima koji nemaju. Današnje vrijeme je dosta druačije i mnogo p0hlepe i sebičn0sti ima svugdje oko nas, te ljudi nisu spremni da pokažu dobro u sebi.

Ova priča se desila u New Yorku gdje je jedna trudn1ca beskućnica danima sjedila na bet0nu i bila na hladnom, te pr0sila, a jedan muškarac je svakodnevno prolazio tu kraj toga mjesta kada je išao na posao, te je gledao redovno kako je glad’na i prlja’va, te kako nije spvala dugo vremena kako treba.

Njemu je jasno bilo da tu nije ništa namješteno nego da je ta žena zaista u nev0lji, pa je on odlučio odvojiti par minuta za nju i on je počeo razgovor sa njom, te je pitao želi li poći s njim na jedno mjesto gdje će joj pomoći.

Krenula je ipak sa njim i on ju je odveo u restoran, te joj uzeo hrane tada i kasnije da ima šta jesti, pa joj je uzeo odjeću kako bi lakše pretrpjela ove dane. Za kraj joj je rekao da kada se p0rodi da mu javi da bi je odveo doktoru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *