D0dik definitivno p0zitivan: Posjetili ga i novinari u b0lnici, koIuta očima, jedva diše - ima samo jednu posljednju želju

D0dik definitivno p0zitivan: Posjetili ga i novinari u b0lnici, koIuta očima, jedva diše – ima samo jednu posljednju želju

Kad aje ova član predsjeništa u pitanju imamo prilike da vidimo kako se često provlači kroz novine, a ovih dana je bio glavna tema medija zbog navodno ukrade’ne ik0ne o kojoj se poslije sve razjasnilo. Svima je poznato da je on prvobitno bio u kontaktu sa za’ražeenom osobom, zbog čega mu je određena iz0lacija, nakon čega je on osjetio b0love u zeludcu i otišao u boInicu.

Kad aje doša u b0lnicu testirao se na k0r0nu, pa je test pokazao da je p0zitivan, gdje kreće iz0lacija i Iiječenje. Moramo da kažemo kako su novinari otišli u Banja Luku da posjete D0dika, ali su mogli razgovarati samo sa glavnim d0ktorom, koji je rekao kako on ima 0b0stranu upaIu pIuća, kako ima oteežano disanje, ali je stabilno. Rekao je također da je imao jednu želju, da se riješi priča oko ik0ne ukoliko mu se šta desi i eto riješila se. Svo očekuju dalje informacije o D0diku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *