Čudan detalj na sm.rt0vnici Džeja zaprepastio sve: Jedno žensko ime napravilo je pravu uzbunu - ko je ona? (Foto)

Čudan detalj na sm.rt0vnici Džeja zaprepastio sve: Jedno žensko ime napravilo je pravu uzbunu – ko je ona? (Foto)

Kada je u pitanju ovaj pjevač, imamo prilike da vidimo kako se svalkome posveti pažnja kada ga više nema. Naime, Dzej je napustio ovaj svijet u nedjelju 6.12.2020 godine, a sada se svi prisjećaju njegovih dijela i stvari koje je radio. Njegove kolege, prijatelji kao i članovi porodice kažu da je bio ne dobar nego predobar čovjek, neki ga nazivaju ‘čovjek duša..’

Moramo da kažemo da je njegov otac bio musIiman a mati hr’išćanka, pa su se svi pitali kako će biti p0k0pan i koje je vjere Džej. Sada imamo prilike da vidimo da će biti p0k0pan kao musIiman, on se kako kažu njegovi najbliži u zadnje vrijeme privrgao isIamu više.

Na 0sm’rtnici su pisali svi oni koji su ožaIošćeni kako to bude na musIimanskim osmr.tnicama, ali sada se našlo jedno žensko ime Andrijana i svi su bili u š0ku, ko je ona? Ona je najbolja prijateljica od pjevača koja ga je i našla na kauču koko više ne di’še.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *