Crna G0ra u nevjerici: Predsjednik hitn0 prebačen u Pariz na Iiječenje – nije dobro..

Kada je zdravlje ljudi u pitanju, vidimo da više nema pravila i da ponekad ni novac koji imate ne moze da vas spasi. Ovdje donosimo priču koja se tiče predsjenika cr.ne G0re koji je prošle nedjelje bio u jako tešk0m zdravstvenom stanju. Prvobitno je Iezao kako prenose mediji u privatnoj b0lnici koja se nalazi u P0dgorici. To je najbolja b0lnica na njihovim prostorima, ali poslije kada su vidjeli da su došlido zdia i da više ne znaju šta p0duzeti, jer mu je stanje bilo sve g0re i g0re, prebacili su ga avionom u francusku, tačnije u jednu od najboljih b0lnica koja se nalazi u Pari.zu.

Dokaz koliko je to dobra b0lnica je i taj da je on tu bio smao par dana a onda je kada se stanje stabilizovalo vraćen u P0dgoricu gdje i danas lez i igdje prate njegovu situaciju. Motra biti pod kntrolom još neko vrijeme dok ne dođe do ptpune stabilizacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *