Cijela estrada u suzama, ne sIuti na d0bro: "NažaIost, istina je, to je ub.iIo" (Foto)

Cijela estrada u suzama, ne sIuti na d0bro: “NažaIost, istina je, to je ub.iIo” (Foto)

Kada je ova zena u pitanju, moramo da kazemo da je svi pamtimo po najboljim pjesmama koje je napisala. Ona je od nekih ljudi uz pomoc svojih pjesama napravila velike zvijezde koje sigurno ne bi sami postali da nije bilo nje. Ona je najbolji tekstopisac sigurno na domaćem estradnom nebu, ali njen život nije toliko lijep kako svi drugi vide. Svi vide glamur i novac koji posjeduje a malo ko zna d aona živi u velikom b0lu godinama. Ona je kao što znate izgub11la sina, a poslije toga saznala d aima jako tešku b0lest sa k0jom se b0ri godinama.

Iposčetka nije zeljela da se zaIi nikome, ali kad aje sve uzelo maha i kada je terapiije koje je primala počela l0še da p0dnosi svi su saznali za to i sve to je nju nazaIost ub.ilo psihički, istina je. Oglasio se jako blizak izvor njoj i rekao da ona ne radi, da odbija saradnje, da jo jje sve teže podniejti te’rapije koje mora primati. Ni izvor sam ne zna šta će se desiti u skorije vrijeme nadaju se svi najb0ljem..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *