Č0Iina kćerka u panici: Kako ću bez sv0g voljenog tate.. - cijeli BaIkan u nevjerici (Foto)

Č0Iina kćerka u panici: Kako ću bez sv0g voljenog tate.. – cijeli BaIkan u nevjerici (Foto)

Kada je ova a i prošla godina u pitanju, svijedoci smo svi da je cijeli svijet proživio blago rečeno veliku kata’strofu koja s evezuje za k0r0nu. Mnoge poznate i javne ličnosti su upravo zbog ove b0lesti izgubile živ0t a zadnji je bio legendarni pjevač Đ0le od kojeg su se oprotil isvi širom bivše Jug0sIavije, jer je on dio cijenjen i voljen nadaleko. Naime, kako su mnogi usred za’raze i upaIe pIuća koju k0r0na nosi sa sobom p0dIegli, tako se oglasila i kćerka od Čole.

Naime, ona je u vleikoj panici, kako kaze pIai se za svog oca jer njegov posao je takav da se svaki dan sreće sa brojnim ljudima i na taj način je pod riz1kom svakodnevno, a ona smatra da mozda on ne bi uspio da s eizb0ri s tim. Ona je napisala tekst koji je nakon toga izbrisala, a cijeli BaIkan je u nevjerici d aona razmišlja na taj način sa toliko godina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *